doodeenews

Outstanding news and videos general

รัฐบาล ปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน ให้คนตกงานเพราะโควิด เริ่ม 10,000-50,000 บาท

รัฐบาล

แรงงานอย่าเพิ่งท้อ รัฐบาล ปล่อยกู้เงินฉุกเฉินให้คนตกงานเพราะโควิด เริ่ม 10,000-50,000 บาท

รัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาล สำหรับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลัง นอกจากจะมีมาตรการช่วยเหลือ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 63 (เปิดตัว “เราไม่ทิ้งกัน” เว็บไซต์ลงทะเบียนตกงานรับเงิน 5 พันเพราะโควิด)

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

– กู้เงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

– ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

– ไม่ต้องส่งเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน

– ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

– ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่เม.ย. – 30 ธ.ค.63

– ขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

โครงการสินเชื่อพิเศษ

– กู้เงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

– ต้องมีหลักประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

– ขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน

– ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่เม.ย. – 30 ธ.ค.63

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : thairath.co.th

แชร์เรื่องนี้