doodeenews

Outstanding news and videos general

ประกันสังคม จ่ายเท่าไร หากต้องว่างงาน-ตกงานเพราะ COVID-19

ประกันสังคม

ทั่วโลกกำลังประสบผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง และหยุดจ้างชั่วคราว เป็นผลให้รายได้ต่อเดือนลดน้อยลง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากเป็นเราที่ถูกเลิกจ้างกะทันหันจะต้องทำอย่างไร วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ จึงพาคุณมาเปิดตัวเลขดูว่ากรณีลูกจ้างว่างงาน-ตกงาน ในยุค COVID-19 ระบาดแบบนี้จะได้รับเงินชดเชยจาก ประกันสังคม เท่าไร

ประกันสังคม

มีรายละเอียดเปิดเผยจากแฟจเพจ “ไทยคู่ฟ้า” ซึ่งเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของทางรัฐบาลไทย ได้ระบุเงื่อนไขของผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนจาก ประกันสังคม ไว้ว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตั้งแต่ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงาน จะได้รับการชดเชยอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิว่างงาน โดยเอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ต้องกรอกเลข 13 หลัก และเลขหลังบัตร ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ที่บ้าน หรือที่อื่นก็ได้ หรือหากทำไม่เป็นจริง ๆ ต้องเดินทางไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสาร 3 อย่างแก่ประกันสังคม

เมื่อกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นเอกสาร 3 อย่าง แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัด ภายใน 30 วันหลังจากกดยืนยันว่างงานบนเว็บกรมการจัดหางานไปแล้ว โดยเอกสารที่ต้องยื่น ประกอบด้วย

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่างงาน

2) แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (ขอจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม)

3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เป็นชื่อของผู้ว่างงาน

แนวทางให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีว่างงานนี้จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา ม. 33 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยมีบริษัทส่งเงินสมทบให้ และตัวผู้ประกันตนเองนี้จะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะได้รับเงินชดเชยดังนี้

ลูกจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ* วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน 75% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ* วิธีคำนวณ 15,000 x 0.75 = 11,250 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างเอกชนที่ตกงานช่วงโควิด ประกันสังคมจะจ่าย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 180 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างลาออกเอง ประกันสังคมจ่าย 30% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 90 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.30 = 4,500 บาท ต่อเดือน

**ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน สอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม

ห้ามลืม ! ถ้าไม่ได้คลิกรายงานตัวลงทะเบียนว่างงาน ระวังจะไม่ได้เงิน

เมื่อกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแล้วอย่าลืมกดลงทะเบียนรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีวันที่นัดหมายแจ้งไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณต้องคลิกเลือกว่าได้ทำงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำงาน สามารถเข้ามากดคลิกรายงานตัวได้บวกลบไม่เกิน 7 วันจากวันนัดหมายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดเงินโอนเข้าบัญชีที่คุณแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม หากจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นต้องคอยตรวจสอบยอดเงินที่

โอนเข้ามาในบัญชีให้ครบถ้วน

และนอกจากนี้ที่มีข่าวว่า ทางประกันสังคมจะมีจำนวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งจากนายจ้างและลูกจ้างนั้น กำลังอยู่ในที่ประชุม จะต้องรอคำตอบกันก่อน หากมีอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ทางไทยรัฐออนไลน์จะรีบนำมาแจ้งคุณให้ทราบ สำหรับใครที่กำลังว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ก็รีบคลิกลงทะเบียนกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดการรับเงินทดแทนของตัวเอง สอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : thairath.co.th

แชร์เรื่องนี้