doodeenews

Outstanding news and videos general

“ภูเก็ต” ป่วยโควิด-19 ล็อตใหญ่วันเดียวพุ่ง 21 ราย

ซอยบางลา

เฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ประจำวันนี้ (9 เม.ย.) ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ถึงวานนี้ (8 เม.ย.) จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 161 ราย เป็นรายใหม่ 21 ราย โดยเป็นการพบผู้ติดเชื้อเชิงรุก 19 รายและผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้

 • รายที่ 141 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพว่างงาน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 104 พักอาศัยที่ ตำบลรัษฏา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน
 • รายที่ 142 ผู้หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขาย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 1 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 143 เด็กหญิงไทย อายุ 6 ปี อาชีพนักเรียน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 144 ผู้ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 145 ผู้หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 อาศัยในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 146 ผู้หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน
 • รายที่ 147 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 146 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 148 ผู้ชายไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 73 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 149 ผู้หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในตำบลกะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง
 • รายที่ 150 ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมในเขตป่าตอง ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 113 และ 135 พักอาศัยในตำบลตลาดเหนือ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 151 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 11 คน
 • รายที่ 152 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในตำบลกะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 153 ผู้หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 3 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 154 ผู้หญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 155 ผู้ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในตำบลตลาดเหนือ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 8 คน
 • รายที่ 156 ผู้ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพดีไซน์เนอร์ ร้านตัดเสื้อในป่าตอง พักอาศัยที่ป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 5 คน
 • รายที่ 157 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน
 • รายที่ 158 ผู้ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในตำบลกะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 5 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน
 • รายที่ 159 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพพ่อครัวโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 12 คน
 • รายที่ 160 ผู้หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาบ่อยครั้ง และสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน
 • รายที่ 161 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพทำอาหารขายส่ง พักอาศัยในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 13 คน


สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 19 จาก 21 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งหมด 2,425 คน ได้แก่ วันที่ 2 เมษายน 2563 ดำเนินการตรวจ 199 คน พบเชื้อ 12 คน, วันที่ 5 เมษายน 2563 ดำเนินการตรวจ 604 คน พบเชื้อ 19 คน, วันที่ 6 เมษายน 2563 ตรวจแล้ว 818 คนและวันที่ 7 เมษายน 2563 ดำเนินการตรวจ 804 คน โดยทั้ง 2 วันยังอยู่ระหว่างรอผล

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : sanook.com

แชร์เรื่องนี้