doodeenews

Outstanding news and videos general

ผู้ป่วยโควิด ญี่ปุ่นทะลุ 5,000 คน ภาวะฉุกเฉินคว้าน้ำเหลว

ญี่ปุ่นทะลุ 5,000

เอ็นเอชเค สถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น เผยวันนี้ (10 เม.ย.) ว่า จำนวนสะสมของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศ มีอยู่อย่างน้อย 5,002 คนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะชะลอลงเลย แม้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ 7 จังหวัด รวมถึงกรุงโตเกียว ไปแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้ก็ตาม

แม้ผลจากการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวทำให้ย่านสถานบันเทิง อย่างเช่น ย่านชิบูยา ย่านอะกะสะกะ และย่านกินซา มีผู้คนบางตาลง แต่สถานที่อื่นๆ ยังคงมีผู้คนพลุกพล่านเช่นเดิม

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : sanook.com

แชร์เรื่องนี้